Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

W roku akademickim 2022/23 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
 • Przysposobienie biblioteczne

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej I oraz II stopnia (w przypadku, gdy nie odbyły tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolite studia magisterskie.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i kończą się testami zaliczeniowymi on-line.

Aby uzyskać zaliczenia ze szkoleń, Student powinien:

Szkolenia należy odbyć i zaliczyć w terminie: od 03.10.2022r. do 15.02.2023 r.

UWAGA!

W związku z wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego szkolenie z przysposobienia bibliotecznego zostanie uruchomione 09.01.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  6 października 2022