Nowa Rzecznik Praw Studenta

Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia funkcję Rzecznika Praw Studenta pełni mgr Justyna Rokita, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przypominamy, że głównym zadaniem Rzecznika Praw Studenta jest obrona interesów studentów poprzez podejmowanie interwencji, kampanii informacyjnych, szkoleń i debat. Rzecznik ma prawo do wniesienia skargi na każdą decyzję uczelni, która dyskryminuje studenta i łamie przepisy prawa. Może także reprezentować taką osobę przed władzami uczelni.

Rzecznik Praw Studenta jest wybierany przez Radę Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na dwuletnią kadencję.

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2015