Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Burno-Kaliszuk

dr Karolina Burno-Kaliszuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje - czat MS Teams:
wtorki, 14.30-16.00
czwartki, 11.15-12.45


W sprawach wymagających konsultacji, zapraszam również do kontaktu mailowego: karolina.burno@umcs.pl.


Zajęcia na Wirtualnym Kampusie UMCS

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach zatrudniona w Katedrze Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalistka w zakresie projektowania użytecznych rozwiązań i analizy wymagań użytkowników, posiadająca certyfikaty IBUQ Foundation Level oraz Agile Project Management Foundation & Practitioner.

Jej zainteresowania naukowe orientują się wokół takich zagadnień jak mediamorfoza oraz hybrydyzacja gatunków dziennikarskich. Dotychczasowe badania i publikacje to przede wszystkim prace dotyczące polskiej blogosfery politycznej oraz dziennikarskiej.

W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę „Blogosfera ogólnopolskich tygodników opinii” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Hofman.


Działalność naukowa

Książki

Artykuły

 • K. Burno-Kaliszuk, Ramowanie relacji o kryzysach w polskich serwisach plotkarskich, Zeszyty Prasoznawcze 2020, tom 63, nr 3.
 • K. Burno-Kaliszuk, Autorskie strategie budowania rzetelności nadawcy w polskiej blogosferze technologicznej na przykładzie kanału „Kuba Klawiter” w serwisie społecznościowym YouTube, Studia Medioznawcze 2020, tom 21, nr 2.
 • K. Burno-Kaliszuk, Таблоидизация отчетов о судебных разбирательствах на порталах сплетен (Tabloidization of court proceedings’ reports on gossip websites), Медиалингвистика (Media Linguistics) 2020, volume 7, nr 1.
 • K. Burno-Kaliszuk, Blogi dziennikarskie jako obiekt badań medioznawczych w Polsce, [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 • K. Burno-Kaliszuk, By Polska była bardziej innowacyjna. O polskiej innowacyjności w cyklu reportaży Gazety Wyborczej, [w:]Trzydzieści. Polska w reportażu. Reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 • K. Burno-Kaliszuk, Matka Wariatka i inne przypadki blogosfery parentingowej, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 • K. Burno-Kaliszuk, Czy blogi informują? Funkcja informacyjna blogów dziennikarskich ogólnopolskich tygodników opinii, [w:] Współczesne media. Media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • K. Burno-Kaliszuk, Ćwierkająca partia. Twitter w komunikacji polskich partii politycznych, [w:] Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • K. Burno, Krytycyzm jako wartość nieobecna – analiza bloga Kompromitacje. Przypadki słabości ludzkich (www.kompromitacje.blogspot.com), [w:] Współczesne media. Wartości w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • K. Burno, Problem transgatunkowości blogów polskich polityków, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • K. Burno, Zalogowany polityk – strategie komunikacji internetowej polskich polityków (na wybranym przykładzie), [w:] Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, red. M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Kraków 2013.
 • K. Burno, Przegląd prasy w Programie III Polskiego Radia, [w:] Radio a społeczeństwo, red. E. Pawlak-Hejno, G. Stachyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • K. Burno, Gatekeeping i selekcja informacji jako narzędzia wolnych mediów, [w:] Współczesne media. Wolne media?, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • K. Burno, E-gazeta a gazeta tradycyjna – różnice w warstwie tekstowej i graficznej. Na podstawie Gazety Wyborczej i portalu gazetawyborcza.pl w dniach 21.12.2007 - 20.01.2008, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.