Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Burno-Kaliszuk

dr Karolina Burno-Kaliszuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wydział Politologii, gab. 105

Indywidualne terminy konsultacji do ustalenia mailowo:
karolina.burno@umcs.pl

Wyjazd służbowy: 19-28 września 2019 r.


Zajęcia na Wirtualnym Kampusie UMCS

Adres

pl. Litewski 3, gab. 105
20-080 Lublin

O sobie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach zatrudniona w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalistka w zakresie projektowania użytecznych rozwiązań i analizy wymagań użytkowników, posiadająca certyfikaty IBUQ Foundation Level oraz Agile Project Management Foundation & Practitioner.

Jej zainteresowania naukowe orientują się wokół takich zagadnień jak mediamorfoza oraz hybrydyzacja gatunków dziennikarskich. Dotychczasowe badania i publikacje to przede wszystkim prace dotyczące polskiej blogosfery politycznej oraz dziennikarskiej.

W 2016 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę „Blogosfera ogólnopolskich tygodników opinii” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Hofman.


Działalność naukowa

Książki

Artykuły

  • K. Burno-Kaliszuk, Matka Wariatka i inne przypadki blogosfery parentingowej, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Perspektywy interdyscyplinarne problemu, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
  • K. Burno-Kaliszuk, Czy blogi informują? Funkcja informacyjna blogów dziennikarskich ogólnopolskich tygodników opinii, [w:] Współczesne media. Media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
  • K. Burno-Kaliszuk, Ćwierkająca partia. Twitter w komunikacji polskich partii politycznych, [w:] Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
  • K. Burno, Krytycyzm jako wartość nieobecna – analiza bloga „Kompromitacje. Przypadki słabości ludzkich (www.kompromitacje.blogspot.com), [w:] Współczesne media. Wartości w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
  • K. Burno, Problem transgatunkowości blogów polskich polityków, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
  • K. Burno, Zalogowany polityk – strategie komunikacji internetowej polskich polityków (na wybranym przykładzie), [w:] Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, red. M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Kraków 2013.
  • K. Burno, Przegląd prasy w Programie III Polskiego Radia, [w:] Radio a społeczeństwo, red. E. Pawlak-Hejno, G. Stachyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
  • K. Burno, Gatekeeping i selekcja informacji jako narzędzia wolnych mediów, [w:] Współczesne media. Wolne media?, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
  • K. Burno, E-gazeta a gazeta tradycyjna – różnice w warstwie tekstowej i graficznej. Na podstawie Gazety Wyborczej i portalu gazetawyborcza.pl w dniach 21.12.2007 - 20.01.2008, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.