Nagroda Santander Universidades dla studentki UMCS

23 października 2019 roku - podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 - ogłoszono laureatkę II edycji konkursu „Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS”, którą została Nikola Góral.

W ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Santander Universidades przeprowadzony został konkurs skierowany do studentów 2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich. Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest przyznawana jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną. Do II edycji konkursu, która obejmowała osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2018/2019, zgłosiło się niemalże 60 kandydatów.

Decyzją Komisji Konkursowej laureatką konkursu została Nikola Góral – studentka 3 roku I stopnia kierunku biologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureatka odebrała symboliczny czek na kwotę 2 500,00 zł z rąk Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Aliny Orłowskiej, prof. UMCS oraz Dyrektora Biura Santander Universidades Wojciecha Leśniewskiego.

Laureatka konkursu Nikola Góral jest aktywną i ambitną studentką, która może poszczycić się wybitnymi dokonaniami: nie tylko uzyskała wysoką średnią ocen (4,68), lecz także uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach. W poprzednim roku akademickim została beneficjentką Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS. Posiada liczne osiągnięcia naukowe i artystyczne, a także podejmuje różnorodne działania społeczne. Ma na swoim koncie wiele dokonań w postaci publikacji, naukowych projektów badawczych oraz konferencji. Angażuje się w organizację wielu wydarzeń.

Jej badania koncentrują się w sposób szczególny wokół dwóch obszarów, tj. różnorodności biologicznej fauny ważek oraz środowiska sów. Studentka konsekwentnie pogłębia swoją wiedzę oraz zainteresowania pod skrzydłami dra hab. Pawła Buczyńskiego, prof. UMCS, przygotowując pracę dyplomową na podstawie przeprowadzonych badań terenowych dotyczących wpływu sposobu gospodarowania stawami rybnymi na zgrupowania ważek. Jej ściśle ukierunkowana działalność istotnie rozwija dorobek naukowy Wydziału.

Pani Góral nie spoczywa na laurach. Podejmowane przez nią podczas konferencji czy w opracowaniach naukowych tematy stały się również motywem przewodnim działalności artystycznej. Upust swej kreatywności i wrażliwości daje przez fotografię. W poprzednim roku akademickim brała udział w serii plenerów fotograficznych, a jej prace można było podziwiać na wystawach organizowanych na wydziałach uczelni oraz w ośrodkach kultury w Lublinie. Studentka w niezwykle umiejętny sposób łączy swoje pasje z nauką, co sprawia, że dziedziny te wzajemnie się uzupełniają i przenikają.

To jednak nie wszystko! W poprzednim roku akademickim na macierzystym Wydziale Biologii i Biotechnologii studentka zaangażowała się również w działania Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej, przygotowanie Drzwi Otwartych, Nocy Biologów, Nocy Sów czy Konkursu Biochemicznego. Działalność Pani Nikoli jest niezwykle szeroka. W jej obrębie mieści się również wspieranie innych studentów oraz pomoc w ramach Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej. Niezwykłe zaangażowanie, aktywność, pasja oraz pracowitość zasługują na uznanie i wyróżnienie.

Galeria obejmuje fotografie wykonane przez Bartosza Prolla podczas inauguracji roku akademickiego oraz zdjęcia z archiwum własnego Nikoli Góral.

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2019