Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Magdalena Drwal

Magdalena Drwal
Stanowisko
samodzielny referent
Jednostki
RZECZNIK PRASOWY
Telefon
81 537 57 64
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.pl/pl/biuro-prasowe.htm
Konsultacje

Rektorat, pok. 1305A
Pon.-pt. w godz. 7.15-15.15

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Zespół Biura Rzecznika Prasowego odpowiada m.in. za:

 • utrzymywanie kontaktów z mediami oraz reprezentowanie Uczelni w mediach;
 • przygotowywanie materiałów prasowych;
 • pomoc w obsłudze dziennikarsko-medialnej wydarzeń uniwersyteckich i konferencji prasowych;
 • reprezentowanie stanowiska władz Uniwersytetu;
 • bieżącą analizę/monitoring informacji medialnych związanych z UMCS;
 • prowadzenie archiwum informacji prasowych na temat Uniwersytetu;
 • współpracę z redakcją „Wiadomości Uniwersyteckich” w zakresie informacji ukazujących się w czasopiśmie;
 • współpracę i wsparcie merytoryczne w zakresie realizowanych przez jednostkę nagrań wideo, ze szczególnym; uwzględnieniem etapu postprodukcji;
 • prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się szkolnictwem wyższym i nauką;
 • współpracę z Redakcją Serwisów Internetowych UMCS w zakresie informacji ukazujących się na stronie www.umcs.pl;
 • pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami Uczelni.

Biuro Rzecznika Prasowego UMCS prowadzi także Bazę Ekspertów Medialnych, którą tworzą specjaliści z wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Ułatwia ona kontakt dziennikarzy z ekspertami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami wiedzy. 


Ogłoszenia

Wizerunek UMCS może być wykorzystywany w materiałach dotyczących bezpośrednio uczelni.