Kurs i egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS informuje o możliwości zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomach: B1 Junior, B1, B2 oraz C1, a także o możliwości odbycia kursu przygotowawczego do egzaminu.

Nowe przepisy

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 324 ust. 1 pkt. 5 cudzoziemiec posiadający państwowy certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie przynajmniej C1 może być zwolniony z opłat związanych z kształceniem i powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Egzamin na poziomie C1 jest oferowany tylko dla grupy osób dorosłych. Zapewniamy możliwość podchodzenia do tego egzaminu osobom, które ukończyły 17 lat. Egzamin na poziomie C1 jest egzaminem wymagającym wysokich kompetencji językowych. Jest to tzw. poziom efektywnej biegłości użytkowej. Oprócz wiedzy językowej wymaga on także znajomości realiów życia społecznego, umożliwiającej formułowanie wypowiedzi na tematy bliższe osobom dorosłym.

Termin egzaminu

Najbliższy termin, w jakim można podejść do egzaminu na poziomach B1 Junior, B1, B2 oraz C1, to 15-16 czerwca 2019 r. Rejestracja na egzamin w CJKP UMCS jest już otwarta i dostępna poprzez poniższy formularz:

Formularz zgłoszeniowy »

Rejestracja potrwa do 6 maja 2019 r. lub krócej – w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

Kurs przed egzaminem

CJKP UMCS  osobom chętnym - oprócz możliwości przystąpienia do egzaminu – oferuje także kurs przygotowawczy do egzaminu na wszystkich wymienionych wyżej poziomach. Obejmuje on 20 godzin. Cena wynosi 400 zł od osoby.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, od lat pracującą z cudzoziemcami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, osoby współtworzące system państwowych egzaminów certyfikatowych, egzaminatorów oraz autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Program kursu 

20 godz.

A – Rozumienie ze słuchu

B – Rozumienie tekstów pisanych

C – Poprawność gramatyczna

D – Pisanie

E – Mówienie

 

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt. Istnieje możliwość organizacji kursu na każdym poziomie przy zgłoszeniu się wystarczającej liczby chętnych, reprezentujących ten sam poziom biegłości językowej.

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 15.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.

Zapisy na kurs odbywają się mailowo. Wszelkie pytania można zgłaszać poprzez email lub telefonicznie:

certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

(+48) 81- 537-28-76
(poniedziałek – piątek w godz. 7.30–15.00)

    Aktualności

    Autor
    Ewa Sawicka
    Data dodania
    29 marca 2019