Formularz rejestracji na egzamin

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje dodatkową rejestrację na państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w dniach: 24-25 czerwca 2023 r.

Rejestracja rozpocznie się 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 9.00,

tj. od tego dnia będzie aktywny formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny tylko w dni powszednie do momentu wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!


Poziomy do wyboru:

  • B1 - poziom progowy w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  • B2 - poziom średni ogólny w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  • B1 DiM  - poziom progowy w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

  • B2 DiM - poziom średni ogólny w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży