Formularz rejestracji na egzamin

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS uprzejmie informuje, że planuje organizację państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego, który odbędzie się 20-21 listopada 2021 r. w Lublinie. Poziomy do wyboru:

  • B1 - poziom progowy w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • B2 - poziom średni ogólny w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • C2- poziom zaawansowany w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny 27 września 2021 r. od godziny 9.00:

Formularz zgłoszeniowy