Formularz rejestracji na egzamin

Aby zgłosić swój udział w egzaminie, należy wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (21-22.07.2018)

Egzamin odbędzie się 21-22.07.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 czerwca 2018 r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń