Formularz rejestracji na egzamin

(13.01.2019 r.) Rejestracja na egzamin certyfikatowy z języka polskiego w sesji 7-8 marca 2020 r. została zakończona z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Osoby które przesłały swój formularz, a nie mają jeszcze odpowiedzi, prosimy o cierpliwe oczekiwanie na indywidualną odpowiedź mailową z CJKP UMCS z informacją o przyjęciu na egzamin lub umieszczeniu na liście rezerwowej. Oczekiwanie na odpowiedź może być wydłużone z powodu bardzo dużej liczby zgłoszeń.


Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń na egzamin certyfikatowy w dniach 7-8 marca 2020 r. czas odpowiedzi na formularz rejestracyjny jest wydłużony. Prosimy o cierpliwość.

Dopóki nie otrzymają Państwo maila zwrotnego z CJKP UMCS, są Państwo na liście rezerwowej. Bez wiadomości zwrotnej od CJKP UMCS proszę nie dokonywać opłaty za egzamin.

Sesja 7-8.03.2020 r.

  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin, Polska
  • Centrum Edukacyjne, ul. Horodniczańska 40, Grodno, Białoruś
  • Instytut Polski w Mińsku, ul. Wołodarskiego 6, Mińsk, Białoruś

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (7-8.03.2020)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 7-8 marca 2020 r. w Lublinie, Grodnie i Mińsku. Poziomy do wyboru:
B1 - poziom progowy
B2 - poziom średni ogólny
C1 - poziom efektywnej biegłości użytkowej

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń