Formularz rejestracji na egzamin

Aby zgłosić swój udział w egzaminie, należy wypełnić poniższy formularz.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (17-18.11.2018)

Egzamin odbędzie się 17-18.11.2018 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października 2018 r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń