Konkurs Grantowy Samorządu Studentów

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza Konkurs Grantowy Samorządu Studentów dla organizacji studenckich, zrzeszone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie edycja na rok 2023. Samorząd przeznaczył na granty pulę 42 800 złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Rady Wydziałowe Samorządu Studentów, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie, zrzeszone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz działające na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie realizację projektów/wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym.

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do dnia 24 marca 2023 r.

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski grantowe na rok 2023, zawierające wszystkie wymagane podpisy, powinny być złożone wraz z kosztorysem, w 2 wersjach:

 1. oryginał wniosku w wersji papierowej - należy złożyć w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina, Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20. Godziny otwarcia biura to 7.15-15.15.
 2. skan oryginału wniosku - należy wysłać mailowo na adres: samorzad@umcs.pl.

Wniosek uznaje się za złożony tylko w przypadku jego wpłynięcia do Biura Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów w obu wskazanych powyżej formach w wyznaczonym terminie.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów. 
Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS, w oparciu o projekt podziału przygotowany przez Komisję Grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona Komisja Grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS na podstawie Regulaminu Komisji Grantowej Samorządu Studentów UMCS.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kierowanie ich na adres mailowy Przewodniczącej Komisji Grantowej – Dominiki Pycki dominika.pycka@umcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Dominika Pycka
  Data dodania
  7 marca 2023