Konkurs Grantowy Biura Promocji UMCS

Drodzy Studenci! Działacie aktywnie w organizacjach studenckich? Macie pomysł na ciekawy i oryginalny projekt dla szkół ponadpodstawowych? Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Konkursie Grantowym Biura Promocji UMCS!

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów o charakterze edukacyjnym oraz promocyjnym, skierowanych do uczniów partnerskich szkół ponadpodstawowych. Pula środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosi 30 tys. zł.

W ramach Konkursu dofinansowanie uzyskają najlepsze projekty związane z popularyzacją działalności organizacji studenckich UMCS, upowszechnianiem wiedzy o możliwościach rozwoju naukowego, artystycznego i sportowego na UMCS, kształtowaniem pozytywnego wizerunku UMCS, promocją oferty edukacyjnej UMCS, a także upowszechnianiem wiedzy o możliwościach podjęcia studiów na UMCS. Projekty mogą obejmować zarówno konkursy, warsztaty, szkolenia, pokazy naukowe lub artystyczne, jak i zawody sportowe.

Konkurs trwa od 24 października do 13 listopada 2019 r., a projekty dofinansowane ze środków grantowych przyznanych w ramach Konkursu powinny być zrealizowane w okresie od 18 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Złożone wnioski zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  • realizacja zamierzonych celów (0-25 pkt.),
  • atrakcyjność projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych (0-25 pkt.),
  • zasięg promocji UMCS (0-25 pkt.),
  • innowacyjność i kreatywność projektu (0-25 pkt.).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w regulaminie konkursu, listą Szkół Partnerskich UMCS, do których może zostać skierowany projekt oraz wnioskiem o dofinansowanie, dostępnymi w formie załączników.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej do dr Moniki Baczewskiej-Ciupak: DS. „Femina”, ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11.

Kontakt:

dr Monika Baczewska-Ciupak
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537-28-84

    Aktualności

    Data dodania
    31 października 2019