Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS nagrodzone!

Z przyjemnością informujemy, że Koło Naukowe Historyków Studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zdobyło I nagrodę w najbardziej prestiżowej kategorii konkursu StRuNa: Projekt Roku 2016 - za redagowanie periodyku naukowego Koło Historii, oraz wyróżnienie za projekt Ciekawostki z historii”.

27 stycznia 2017 r. w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyła się VI edycja konkursu Studencki Ruch Naukowy „StRuNa 2016”. Spośród 287 zgłoszeń w pierwszym etapie, wyłoniono 50 projektów, które znalazły się w drugiej fazie konkursu. Z tych do ścisłego finału jury zakwalifikowało 25 projektów przedstawionych przez 18 organizacji studenckich z całej Polski. Zostały one wyróżnione i nagrodzone w 5 kategoriach: Konferencja Naukowa Roku 2016, Wyprawa Roku 2016, Opiekun Roku 2016, Koło Naukowe Roku 2016 oraz Projekt Roku 2016.

W najbardziej prestiżowej kategorii – Projekt Roku 2016 – zwyciężyło Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, które otrzymało statuetkę i okolicznościowy dyplom za projekt Koło Historii – studencki profesjonalny periodyk naukowy. Był to jeden z trzech humanistycznych projektów, które uhonorowało jury. Drugą inicjatywą, niezwiązaną z naukami ścisłymi, była wyróżniona w kategorii Projekt Roku 2016 publikacja Ciekawostki z historii również sygnowana przez KNHS UMCS. Trzeci projekt należał do Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza UMK w Toruniu. Nagrody i wyróżnienia wręczał Wicepremier i Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, który przy okazji gali finałowej zaprosił studenckie środowiska akademickie do rozmowy na temat przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego.

Koło Historii zyskało uznanie komisji konkursowej za wysoki poziom merytoryczny oraz profesjonalizm. Czasopismo to istnieje od 1998 r. i jest wydawane przez Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS. W obecnej formie periodyk ukazuje się od 2013 r. Ogromne wsparcie w procesie wydawniczym zapewnia Redakcji opiekun KNHS dr hab. Marek Sioma. Dzięki jego pomocy czasopismo osiągnęło obecny poziom i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo ukazuje się dzięki grantom JM Rektora UMCS i dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. Nie jest to pierwszy laur Koła Historii. W 2014 r. czasopismo zostało wyróżnione w konkursie StRuNa w kategorii Projekt Roku 2014. Wszystkie numery periodyku znajdują się na stronie internetowej KNHS: www.knhs.umcs.lublin.pl/kh.php.

Ciekawostki z historii to projekt Damiana Podoby, stworzony z myślą o propagowaniu wiedzy historycznej wśród uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu było zebranie interesujących zagadnień związanych z historią w jednej publikacji. Do współpracy zaproszeni zostali pracownicy Instytutu Historii UMCS, doktoranci i studenci oraz goście z innych uczelni. Tematyka podjęta przez autorów była zróżnicowana, a każdy tekst w przystępny sposób prezentował dane zagadnienie. Publikacja ukazała się we wrześniu 2016 r. dzięki wsparciu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Wydziału Humanistycznego oraz kół naukowych: Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS oraz Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS „Exploratio”. Publikację można pobrać ze strony: www.knhs.umcs.lublin.pl/czh2016.pdf

    Aktualności

    Data dodania
    30 stycznia 2017