"Gra o karierę"

Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS zapraszają wszystkich studentów UMCS do udziału w ogólnopolskim wydarzeniu „Gra o karierę - Biuro Karier dla Ciebie”, które odbędzie się na naszym Uniwersytecie 9-13 kwietnia 2018 r.
W ramach wydarzenia BRK, przy współpracy z Zarządem Uczelnianym Samorządu Studentów UMCS, organizuje warsztaty, wykład oraz doradztwo mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego i/lub osobistego studentów naszej uczelni.

Czym jest „Gra o karierę”?

Jest to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia 2018 r.

W ramach projektu Biura Karier w całej Polsce organizują: warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów z całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat projektu:  www.graokariere.wordpress.com

PROGRAM WYDARZEŃ NA UMCS:

9 kwietnia 2018 r.

Punkt konsultacyjny w zakresie przedsiębiorczości.

Indywidualne konsultacje z doradcą dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • działań, jakie należy podjąć aby rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • wyboru i opracowania modelu biznesowego przedsięwzięcia oraz jego biznesplanu;
 • aspektów formalno-prawnych związanych z założeniem własnej firmy;
 • pozyskania środków finansowych na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • możliwości uzyskania wsparcia od instytucji otoczenia biznesu w zakresie kreowania.

Konsultacje będą odbywały się w godzinach: godz. 10.00 – 14.00

W celu umówienia się na spotkanie z doradcą prosimy o kontakt telefoniczny: dr Bartłomiej Twarowski (tel. 725 336 885).

10 kwietnia 2018 r.

Warsztat: „Z głową i świadomie – ścieżki rozwoju zawodowego”

Rozwój zawodowy jest procesem przebiegającym przez większość życia. U każdego rozpoczyna się w różnym wieku, jednak zawsze związany jest z rozwojem umiejętności, zdolności, wiedzy oraz cech osobowości odnoszących się do pracy zawodowej. Planowanie własnego rozwoju kariery, nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Dzięki przemyślanym krokom można znaleźć pracę dającą zadowolenie i dobre warunki finansowe. Im lepiej jesteś do tego przygotowany, tym większe masz szanse, że proces ten zakończy się sukcesem. 

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów zawodowych oraz co warunkuje przebieg ich ścieżki kariery.Omówione zostaną także zagadnienia związane z metodami poszukiwania pracy oraz opracowaniem dokumentów aplikacyjnych.

W programie:

 • Czym jest rozwój zawodowy?
 • Co to jest ścieżka kariery i jak wybierać swoje własne?
 • Tradycyjne i alternatywne metody poszukiwania pracy.
 • Jak dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne.

Trener: dr Izabela Łucjan / wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor

Miejsce: Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS / ul. Sowińskiego 12/4

Aby wziąć udział w warsztacie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

11 kwietnia 2018 r.

Warsztat:  Świadome zarządzanie rozwojem osobistym.  Wybór czy przypadek?

Rozwój osobisty to proces, który opiera się głównie na zarządzaniu samym sobą w celu nabycia umiejętności intelektualnych, społecznych i zawodowych przy użyciu zdobyczy edukacyjnych i możliwości oferowanych przez pracę. Twój rozwój ma miejsce przez całe życie, a jakość tego procesu determinuje jakość Twojego życia: to, kim się stajesz, jakie wytyczasz sobie cele, w czym odnajdujesz satysfakcje osobistą i zawodową.

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, czym są cele, czemu służą i jak je określać, aby służyły realizacji naszych marzeń oraz dlaczego nie odkładać wszystkiego na później.

 • Wszystko zaczyna się od celu – jak określać cele i je osiągać.
 • Prokrastynacja – co to za choroba i jak się ją leczy?
 • Jak nie stracić motywacji do realizacji marzeń.

Warsztaty realizowane będą w godz. 9.00 – 12.00.

Trener: dr Izabela Łucjan / wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor

Miejsce: Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS / ul. Sowińskiego 12/4

Aby wziąć udział w warsztacie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

12 kwietnia 2018 r.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – indywidualne konsultacje wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy uzyskają wsparcie doradcy zawodowego w zakresie:

 • planowania własnego rozwoju i kariery,
 • przygotowania kandydata do aplikowania na wybrane stanowisko – stworzenie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do spotkania z pracodawcą.

Konsultacje odbędą się w godzinach: godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS / ul. Sowińskiego 12/4

W celu umówienia się na spotkanie z doradcą prosimy o kontakt telefoniczny:

Doradca zawodowy - dr Izabela Łucjan, tel. 81-537-28-79

  Aktualności

  Autor
  Anna Lada
  Data dodania
  5 kwietnia 2018