Dostęp do wirtualnej czytelni i baz danych w CJiKR

Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej oferuje bezpłatny dostęp do Wirtualnej Czytelni Rosyjskiej Biblioteki Państwowej i baz danych serwisów RUBRIKON, INTEGRUM oraz ЛАНЬ.

Wirtualna Czytelnia Rosyjskiej Biblioteki Państwowej

W ramach umowy z UMCS Rosyjska Biblioteka Państwowa udostępnia pełnotekstowe dysertacje naukowe, znajdujące się w zbiorach Wirtualnej Czytelni Rosyjskiej Biblioteki Państwowej («Виртуальный читальный зал РГБ»).

Dostęp do zasobów na komputerach Centrum jest bezpłatny.

W celu rejestracji nowego użytkownika w systemie wirtualnej biblioteki prosimy o wcześniejszy kontakt: j.wojtaszko@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja o zasobach Biblioteki

Baza danych www.rubricon.com

Portal „RUBRIKON” oferuje pełne wersje elektroniczne najważniejszych encyklopedii i słowników z najróżniejszych dziedzin, wydanych w Rosji w ciągu ostatnich 100 lat.

Dostęp z 3 stanowisk komputerowych w CJiKR.

Baza danych www.integrum.ru 

„INTEGRUM” (moduł „Profi”) - największy serwis informacyjny on-line w Rosji, uznane i niezależne źródło informacji w wielu krajach. Portal jest bazą tekstów, dokumentów i danych, oferuje: archiwa środków masowego przekazu, narzędzia do badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, lingwistyki, nauczania języków obcych, nauk politycznych, obronności i bezpieczeństwa, a także dane ośrodków analitycznych, statystycznych i prawniczych o zasięgu regionalnym i ogólnoświatowym. Serwis zawiera dane w językach: rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Jego archiwa sięgają 10 lat wstecz.

Dostęp z 1 stanowiska komputerowego w CJiKR.

Baza danych www.e.lanbook.com

Электронно-библиотечная система «Лань»

Biblioteka elektroniczna jednego z wiodących wydawnictw rosyjskich – „Lań”. Ponad 30 000 pełnotekstowych wydań: prace naukowe w języku rosyjskim w zakresie literaturoznawstwa, historii, filozofii i innych dziedzin. Utwory klasycznej literatury rosyjskiej oraz powszechnej w językach oryginałów. Ponad 50 periodyków wydawanych przez uczelnie wyższe w Rosji.

Wszystkie zasoby zostały podzielone na „Książki” oraz „Czasopisma” i zgrupowane według dziedzin nauki. Potrzebne informacje można znaleźć na podstawie autora, tytułu utworu lub kontekstu.

Dostęp z 3 stanowisk komputerowych w CJiKR.

    Aktualności

    Data dodania
    3 czerwca 2015