Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jarosław Wojtaszko

mgr Jarosław Wojtaszko
Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORII I ARCHEOLOGII
Telefon
81 537-27-77
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 

Adres

Wydział Historii i Archeologii, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, p. 038
20-031 Lublin

O sobie

Stanowisko ds. Obsługi Procesu Dydaktycznego i Jakości Kształcenia:

- Cykliczne przygotowywanie rozkładów zajęć dla kierunków prowadzonych na Wydziale;

- Przygotowywanie zestawień dotyczących obsady zajęć dydaktycznych;

- Wprowadzanie do systemów informatycznych danych o działalności i osiągnięciach naukowych pracowników.

 

 

 

ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI – 45 litrów oddanej krwi