Czytanie o ekranie. Seminarium groznawcze (27.05.)

Centrum Badań Gier Wideo UMCS zaprasza na trzecie spotkanie tegorocznej edycji seminarium groznawczego „Czytanie o ekranie”, na którym dr Aleksandra Mochocka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy opowie o ciemnej grze oraz granicznych formach gier i zabaw.

Otwarte seminarium groznawcze jest serią spotkań podczas, których będziemy dyskutować o ważnych dla współczesnego groznawstwa kwestiach, analizować zasadnicze kategorie badawcze i trendy w szeroko pojętej kulturze gier wideo.

Ciemna gra, pojęcie rozwinięte przez Richarda Schechnera, obejmuje przypadki gier i zabaw wykraczających poza retorykę zabawy jako działania trywialnego, niewinnego i sprawiającego wszystkim uczestnikom przyjemność. Badający gry i zabawy idealiści, tacy jak np. Huizing, Caillois, czy — w Polsce — Cieślikowski, podkreślali ochotniczy i wewnętrznie umotywowany charakter zabawy; Sutton-Smith czy Korczak, jako pragmatycy, zwracali uwagę na rytualny aspekt zabawy i jej niejednoznaczność. Schechner rozwija temat niejednoznaczności, analizując przypadki zabaw/gier, w których stawką jest godność, prestiż, ale także zdrowie czy życie, angażujących nie tyko ochotników, lecz również przypadkowe, nieświadome, czy pozbawione wyboru osoby. Kolejnym pojęciem zaczerpniętym z pism Schechnera są tajemnicze ogrody zabawy - pozwalające ludziom bawić się w każdych, nawet najbardziej nieludzkich okolicznościach (tu narzucają się odniesienia do badań Eisena nad grami i zabawami dzieci Holokaustu).

W swoim wystąpieniu autorka przybliży wspominane wyżej pojęcia (oraz wybrane przypadki gier/zabaw, które można opisać z ich użyciem) w kontekście zachodnich i wschodnich retoryk zabawy.

Termin: 27 maja 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:20

Miejsce: sala 19, Nowy Wydział Humanistyczny UMCS (naprzeciwko Sali Obrad Rady Wydziału)

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2019