Ankieta Oceny Zajęć - semestr letni 2022/2023

Szanowni Państwo,

Trwa kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 12 czerwca do 16 lipca 2023 r. mogą Państwo oceniać jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez UMCS w semestrze letnim 2022/23. Ankieta została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS UMCS (informacje, jak pobrać aplikację).

Aby ocenić zajęcia, należy:

 1. zalogować się na swoje konto na stronie usosweb.umcs.pl;
 2. kliknąć w baner informujący o trwającej ankiecie lub
 3. przejść do zakładki: DLA STUDENTÓW;
 4. kliknąć w link: ANKIETY;
 5. wybrać zajęcia, które chcą Państwo ocenić i pozostawić swoją opinię.

Ankieta składa się z 11 pytań wypełnianych osobno dla każdego przedmiotu realizowanego w danym semestrze. Zawiera pytania dotyczące Państwa opinii na temat zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. Ankieta ma również miejsce na komentarz lub dowolne uwagi dotyczące mocnych i słabych stron ocenianych zajęć lub sposobu ich prowadzenia.

Ankieta Oceny Zajęć pełni funkcję informacji zwrotnej - jej wyniki będą dostępne dla Władz Uniwersytetu, Wydziałów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Zachęcamy także do sprawdzenia wizualizacji liczby wypełnionych ankiet, przygotowanej przez Centrum Analiz i Rozwoju. Dane przedstawione są w podziale na Wydziały i aktualizują się automatycznie co 6 godzin.

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje jedynie kilka minut i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Dzięki Państwa opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze, a najlepiej ocenieni nauczyciele akademiccy mają szansę otrzymać dyplom Homo Didacticus (fotorelacja z ostatniego rozdania dyplomów).

W przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których Państwo nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brali Państwo udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

  Aktualności

  Data dodania
  19 czerwca 2023