22 lutego ruszają zapisy na wykłady otwarte

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza LI edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Program wykładów

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich został opublikowany w zakładce: Student / Wykłady, kursy, praktyki / Wykłady ogólnouniwersyteckie.

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 22 lutego 2017 r. od godz. 13.00.

Link do zapisów w systemie USOSweb

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    20 lutego 2017