Wykłady ogólnouniwersyteckie

LI EDYCJA UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017


 Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 22 lutego 2017 r. od godz. 13.00.

Link do zapisów w systemie USOSweb


Studia stacjonarne

 Dr Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny)
„Jazz – improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 27 lutego 2017 r.)
godzina 20.00-21.30, Sala 14, Instytut Muzyki, al. Kraśnicka 2a
„Jazz – improvised phenomenon of the 20th century music”
Limit: 84

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„Ona i On – dwa sposoby bycia człowiekiem” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 13.00-15.00, Sala 0129 Wydziału Biologii i Biotechnologii
„Woman and man – two ways of being human”
Limit: 100

Dr Hanna Wójciak (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„Glony – pożyteczne i niebezpieczne. Czy ludzkość przetrwa dzięki glonom?” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek, 27 kwietnia 2017 r., godzina 15.00-17.00, Sala 0131B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • czwartek, 11 maja 2017 r., godzina 15.00-17.00, Sala 0131B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • czwartek, 25 maja 2017 r., godzina 15.00-17.00, Sala 0131B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • czwartek, 8 czerwca 2017 r., godzina 15.00-17.00, Sala 0131B Wydziału Biologii i Biotechnologii

„Algae – useful and dangerous. Will humankind survive thanks to algae?”
Limit: 110

Dr Konrad Terpiłowski (Wydział Chemii)
„Rola owoców w kosmetyce i pielęgnacji skóry” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 13 marca 2017 r.)
godzina 16.30-18.00, Sala A Wydziału Chemii
„The role of fruit in cosmetics and skin care”
Limit: 88

Dr Przemysław Bryłowski (Wydział Ekonomiczny)
„Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej” - 15 godz. (1 pkt ECTS)
wtorek (co dwa tygodnie, począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 9.45-11.15, Sala 103 Wydziału Ekonomicznego
„The legal aspects of  entrepreneurship in selected member states of the European Union ”
Limit: 70

Prof. dr hab. Sang Chul Park (Wydział Ekonomiczny)
„Asian Economic Integration – Regional, Bilateral and Multilateral -and Mega FTAs” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • piątek, 24 luty 2017 r., godzina 11.30-14.15, Sala 101 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 27 luty 2017 r., godzina 9.45-13.45, Sala 101 Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 28 luty 2017 r., godzina 13.15-15.30, Sala 101 Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 16 maja 2017 r., godzina 11.30-13.15, Sala 101Wydziału Ekonomicznego

Wykład w języku angielskim
Limit: 45

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)
„Przedsiębiorczość dla poczatkujących” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 23 lutego 2017 r.)
godzina 16.45-18.15, Aula III Wydziału Ekonomicznego
„Entrepreneurship for beginners”
Limit: 234

Dr Piotr Witkowski (Wydział Ekonomiczny)
„Polityka celna Unii Europejskiej” – 15 godz. (1pkt ECTS)
środa (co dwa tygodnie, począwszy od 8 marca 2017 r.)
godzina 8.00-9.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
„The customs policy of the European Union”
Limit: 234

Dr hab. Paweł Bytniewski (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Czy jesteśmy wciąż nowocześni? Kultura bycia sobą na przełomie XX i XXI wieku”– 30 godz. (2pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 1 marca 2017 r.)
godzina 16.20-17.50, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„Are we still modern? The culture of the self at the turn of 20th and 21st centuries”
Limit: 186

Prof. dr hab. Barbara Boniecka (Wydział Humanistyczny)
„Kształt dziecięcego słowa” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 14.00-14.45, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
„The shape of children´s words”
Limit: 270

Prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Wydział Humanistyczny)
„Dziedzictwo kulturowe Reformacji w Polsce. (W 500-lecie Reformacji)” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 1 marca 2017 r.)
godzina 18.00-18.45, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
„The cultural heritage of the Reformation in Poland. (Refo500 – the Reformation´s 500th anniversary)”
Limit: 270

Prof. dr hab. Michael Erdrich (Wydział Humanistyczny)
„Woman in antiquity” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 27 lutego 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego  
 • poniedziałek, 13 marca 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 27 marca 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 22 maja 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 05 czerwca 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 
 • poniedziałek, 19 czerwca 2017 r., godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego 

Wykład w języku angielskim
Limit: 270

Dr Marcin Mizak (Wydział Humanistyczny)
„Cechy dobrego nauczyciela: od uczciwości do uprzejmości” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 20.00-20.45, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
„Qualities of good teacher: from honesty to kindness”
Limit: 270

Dr Małgorzata Szabaciuk (Wydział Humanistyczny)
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zawód przyszłości” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 1 marca 2017 r.)
godzina 16.20-17.50, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
„The information security administrator – a profession of the future”
Limit: 270

Dr Przemysław Mroczek (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
„Otwartość w nauce i edukacji” – 15 godz. (1pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 1 marca 2017 r.)
godzina 18.30-20.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
„Openness in science and education”
Limit: 160

Dr Kamil Aksiuto (Wydział Politologii)
„Wolność słowa i ekspresji w dobie internetu” – 15 godz. (1pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 26 kwietnia 2017 r.)
godzina 9.45-11.15, Sala 108 Wydziału Politologii
„Freedom of speech and expression in the age of the internet”
Limit: 70

Prof. dr hab. Hanna Dumała (Wydział Politologii)
„Współpraca terytorialna w Europie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
czwartek (co dwa tygodnie, począwszy od 2 marca 2017 r.)
godzina 16.45-18.15, Sala 111 Wydziału Politologii
„Territorial co-operation in Europe”
Limit: 120

Dr Eleonora Kirwiel (Wydział Politologii)
Granica Rosji nie kończy się nigdzie. Wojna informacyjna Rosji w XXI wieku” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 13.15 – 14.45, Sala 111 Wydziału Politologii
Russia´s borders don´t end anywhere. Russia´s information warfare in the  21st century”
Limit: 150

Dr Dorota Maj (Wydział Politologii)
„Współczesne ruchy subkulturowe” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy piątek (począwszy od 28 kwietnia 2017 r.)
godzina 9.45-11.15, Aula Wydziału Politologii
„Contemporary subcultures”
Limit: 150

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii)
Wyszukani w Google. O wolności i kontroli w sieci” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Politologii
The s earched in Google. About freedom and control in the net”
Limit: 150

Dr Ewelina Podgajna (Wydział Politologii)
„Komunikowanie w dyplomacji publicznej i dialog międzykulturowy” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
piątek (co dwa tygodnie, począwszy od 24 lutego 2017 r.)
godzina 8.00-9.30, Aula Wydziału Politologii
„Communication in public diplomacy and intercultural dialogue”
Limit: 150

Dr Marcin Pomarański (Wydział Politologii)
„Dyktatury w XX i XXI wieku” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
piątek (co dwa tygodnie, począwszy od 3 marca 2017 r.)
godzina 8.00-9.30, Aula Wydziału Politologii
„Dictatorships in the 20th and 21st centuries”
Limit: 150

Prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (Wydział Politologii)
„Sienkiewicz globalny” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy piątek (począwszy od 24 lutego 2017 r.)

 • piątek, 24 lutego 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 3 marca 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 10 marca 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 17 marca 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 24 marca 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 31 marca 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału politologii
 • piątek, 7 kwietnia 2017 r., godzina 9.45-11.15, Sala 111 Wydziału Politologii
 • piątek, 21 kwietnia 2017 r., godzina 9.45-10.30, Sala 111 Wydziału Politologii

„Global Sienkiewicz ”
Limit: 150

Dr Anna Szwed-Walczak (Wydział Politologii)
„Strategie kreowania wizerunku polityka” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
wtorek (co dwa tygodnie, począwszy od 7 marca 2017 r.)
godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Politologii
„The strategies of creating a politician image”
Limit: 150

Dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)
„Język w wojnie informacyjnej Rosji z Ukrainą” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 28 lutego 2017 r.)
godzina 16.45-18.15, Sala 6, ul. Tomasza Zana 11
„Language in Russia´s information warfare in Ukraine”
Limit: 40

Mgr Monika Dagilis (Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych)
„Kultura Starożytnego Rzymu” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 23 lutego 2017 r.)
godzina 16.20-17.05, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
„The Culture of Ancient Rome”
Limit: 270

Mgr Monika Włodarczyk (Państwowe Muzeum na Majdanku)
„Jak powstał i funkcjonował obóz na Majdanku. Konsekwencją historii – praca Muzeum” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • wtorek, 28 luty 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 7 marca 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 14 marca 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 4 kwietnia luty 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 9 maja 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 23 maja 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67
 • wtorek, 6 czerwca 2017 r., godzina 10.00-11.30, Sala audytoryjna Państwowego Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67

„The establishment and functioning of camp at Majdanek. The work of the Museum as a consequence of history”
Limit: 40
Wykład prowadzony pro bono

Dr Zenon Pokojski (Wydział Ekonomiczny)
„Komunikacja w biznesie” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • wtorek, 21 marca 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 4 kwietnia 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 25 kwietnia 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 9 maja 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 23 maja 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 6 czerwca 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

Limit: 80


 Studia niestacjonarne

 Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„Ona i On – dwa sposoby bycia człowiekiem” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • niedziela, 26 luty 2017 r., godzina 12.30-16.15, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • sobota, 20 maja 2017 r., godzina 16.30-20.15, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • sobota, 10 czerwca 2017 r., godzina 16.30-20.15, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii

„Woman and man – two ways of being human”
Limit: 120

Prof. dr hab. Teresa Bednarczyk (Wydział Ekonomiczny)
„Inwestowanie z myślą o emeryturze” – 18 godz. (2 pkt ECTS)

 • sobota, 8 kwietnia 2017 r., godzina 11.30-15.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • niedziela, 9 kwietnia 2017 r., godzina 8.00-11.15, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • sobota, 22 kwietnia 2017 r., godzina 8.00-11.15, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • niedziela, 23 kwietnia 2017 r., godzina 8.00-11.15, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • sobota, 17 czerwca 2017 r., godzina 8.00-10.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego

„Investing for retirement”
Limit: 230

Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii)
„Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – typologia, charakterystyka, zwalczanie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • niedziela, 5 marca 2017 r., godzina 9.20-15.35, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela 12 marca 2017 r., godzina 9.20-15.35, Aula Wydziału Politologii

„International organized crime – typology, characteristics, counteractions”
Limit: 150

Prof. dr hab. Czesław Maj (Wydział Politologii)
„Socjologia stosunków międzynarodowych” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • sobota, 11 marca 2017 r., godzina 8.30-13.30, Sala 111 Wydziału Politologii
 • sobota, 25 marca 2017 r., godzina 8.30-13.30, Sala 111 Wydziału Politologii
 • sobota, 22 kwietnia 2017 r., godzina 8.30-13.30, Sala 111 Wydziału Politologii

„Sociology of International Relations”
Limit: 120

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii)
Społecznościowy czy biznesowy? Facebook marketing ” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • sobota, 4 marca 2017 r., godzina 8.30-16.30, Aula Wydziału Politologii
 • sobota, 18 marca 2017 r., godzina 8.30-16.30, Aula Wydziału Politologii

Social or commercial? Facebook marketing”
Limit: 150

Dr Anna Szwed-Walczak (Wydział Politologii)
„Komunikowanie polityczne online” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • niedziela, 26 lutego 2017 r., godzina 11.00-15.05, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela, 19 marca 2017 r., godzina 8.30-12.35, Aula Wydziału Politologii
 • sobota, 25 marca 2017 r., godzina 12.40-16.45, Aula Wydziału Politologii

„Political communication on the internet”
Limit: 150

Dr Zenon Pokojski (Wydział Ekonomiczny)
„Komunikacja w biznesie” – 18 godz. (2 pkt ECTS)

 • wtorek, 21 marca 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 4 kwietnia 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 25 kwietnia 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 9 maja 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 23 maja 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach
 • wtorek, 6 czerwca 2017 r., godzina 15.55-19.50, Sala 06, Budynek Collegium Novum Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach

Limit: 80


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.