Wykłady ogólnouniwersyteckie

L EDYCJA UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

ZAPISY

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 30 września 2016 r. od godz. 8.00.

Link do zapisów w systemie USOSwebREKTOR
UNIWERSYTETU MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA L EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

STUDIA STACJONARNE

Prof. dr Teresa Bednarczyk (Wydział Ekonomiczny)
„Inwestowanie z myślą o emeryturze” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 6 października 2016 r.)
godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
„Investing for retirement”
Limit 234

Mgr Rafał Białek i mgr Marcin Gęca (OVB Allfinanz Europejski Koncern Finansowy)
„Płynność finansowa, praktyczne podejście do finansów i ubezpieczeń” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 11 października 2016 r.)
godzina 18.00 – 19.30 Sala nr 156 Instytutu Matematyki
“Financial liquidity - a practical approach to finance and insurance”
Limit 198

Prof. dr hab. Małgorzata Borówko (Wydział Chemii)
„Symulacje komputerowe w naukach przyrodniczych” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
wtorek (co dwa tygodnie począwszy od 11 października 2016 r.)
godzina 16.00 – 17.30 Aula „A” Wydziału Chemii
„Computer simulations in natural science”
Limit 270

Mgr Monika Dagilis (Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych)
„Lingua Latina – Mater linguarum – Język łaciński skarbnicą wiedzy o językach” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 6 października 2016 r.)
godzina 16.20 – 17.05 - Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego
“Latin – the mother of languages”
Limit 270

Dr Aneta Dawidowicz (Wydział Politologii)
„Jeden świat – wiele kultur. Komunikowanie międzykulturowe w procesie globalizacji ” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy piątek (począwszy od 7 października 2016 r.)
godzina 11.30 – 13.00 – Aula Wydziału Politologii
“One world - many cultures. Intercultural communication in the process of globalization”
Limit 150

Dr Andrzej Dumała (Wydział Politologii)
„Polska w UE – bilans członkostwa i perspektywy” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 6 października 2016 r.)
godzina 16.45 – 18.15 – Aula Wydziału Politologii
„Poland in the UE-membership balance and perspectives”
Limit 80

Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Filozofia i sztuka życia” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 4 października 2016 r.)
godzina 16.20 – 17.05 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Philosophy and the Art of Life”
Limit 186

Prof. dr hab. Michael Erdrich (Wydział Humanistyczny)
„Aggression and Conflict in (Pre-) historic Societies” – 15 godz. (1pkt. ECTS)
Wykład odbywać się będzie w niżej podanych terminach:

  • 07.11.2016
  • 21.11.2016
  • 05.12.2016
  • 19.12.2016
  • 09.01.2017
  • 23.01.2017

godzina 16.20 – 17.50 - Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego
- wykład w języku angielskim
Limit 270

Dr Renata Franczak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
„O psychoterapii bez tajemnic. Pytania i odpowiedzi” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 3 października 2016 r.)
godzina 19.00 – 20.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
„About psychotherapy without secrets. Questions & answers”
Limit 170

Dr Renata Gozdecka (Wydział Artystyczny)
„Muzyka w pryzmacie interdyscyplinarnym” -15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy piątek (począwszy od 21 października 2016 r.)
godzina 10.00 – 11.30 Sala nr 14 Instytutu Muzyki Al. Kraśnicka 2a
„Music interdisciplinary approach”
Limit 84

Prof. dr hab. Christopher Garbowski (Wydział Humanistyczny)
„From the Union of Lublin to the European Union: Lublin throughout the Ages”– 15 godz. (1pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 14.40 – 15.25 Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego
– wykład w języku angielskim
Limit 270

Dr Agnieszka Hudzik (Uniwersytet w Poczdamie)
„Lublin i okolice w literaturze: niemieckie teksty źródłowe, przekłady i punkty widzenia”– 15 godz. (1pkt. ECTS)
poniedziałek 5 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN” Sala Czarna
wtorek 6 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
środa 7 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
czwartek 8 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
poniedziałek 12 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
wtorek 13 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
środa 14 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
czwartek 5 grudnia 2016 r. godzina 16.00 – 17.30 Ośrodek „Brama Grodzka. Teatr NN Sala Czarna
„Lublin and its region: German primary texts, translations and points of view”
Limit 30

Dr Eleonora Kirwiel (Wydział Politologii)
„Mediamanipulacja. Rosyjska przestrzeń informacyjna – jak to działa” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 13.15 – 14.45 – Aula Wydziału Politologii
„Mediafrenia. The Russian information space - how it works”
Limit 150

Prof. dr hab. Leszek Kopciuch (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Człowiek i wartości” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 16.00 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Human Being and Values”
Limit 186

Dr hab. Halina Kucharczyk i dr hab. Marek Kucharczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„Obcy są wśród nas – ekologiczne i społeczno-ekonomiczne skutki inwazji biologicznych” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każdy piątek (począwszy od 7 października 2016 r.)
godzina 10.00 – 12.00 – Sala Audytoryjna nr 0131 Wydziału Biologii i Biotechnologii
„Aliens living among us – the ecological and socio-economic impacts of biological invasion”
Limit 88

Mgr Iwona Kulka (Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych)
„Cykl wykładów ogólnouniwersyteckich z zakresu kultury antycznej” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 15.30 – 16.15 - Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego
„A series of cross-faculty lectures on ancient culture”
Limit 270

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (Wydział Politologii)
„Metropolie” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 4 października 2016 r.)
godzina 15.00 – 16.30 – Sala 110 Wydziału Politologii
„Metropolis”
Limit 150

Prof. dr hab. Urszula Kusio (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Inny zawsze Obcy. Jednostka wobec konfliktów międzykulturowych” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 13 października 2016 r.)
godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Other as the Eternal Stranger. An Individual and Intercultural Conflicts”
Limit 186

Dr Krystyna Leszczyńska (Wydział Politologii)
„Kobiety w polityce” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 4 października 2016 r.)
godzina 16.45 – 18.15 – Aula Wydziału Politologii
„Women in politics”
Limit 150

Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii)
„Rola służb specjalnych we współczesnym świecie” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
każdy piątek (począwszy od 2 grudnia 2016 r.)
godzina 12.15 – 13.00 – Aula Wydziału Politologii
„The role of secret services in modern world”
Limit 150

Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii)
„Jak stworzyć idealnego polityka? Współczesny marketing polityczny” – 15 godz.(1 pkt. ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 24 listopada 2016 r.)
godzina 12.15 – 13.00 – Aula Wydziału Politologii
„How to create the perfect politican? Contemporary political marketing”
Limit 150

Prof. dr hab. Ewa Maj (Wydział Politologii)
„Mowa kwiatów: obyczaje, polityka, dyplomacja” – 15 godz. (1pkt. ECTS)
każdy czwartek (począwszy od 6 października 2016 r.)
godzina 11.30 – 13.30 Aula Wydziału Politologii
„The Language of Flowers: Customs, Politics, Diplomacy”
Limit 150

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii)
„Społecznościowy czy biznesowy? Facebook marketing” – 15 godz. (1pkt. ECTS)
środa (co dwa tygodnie począwszy od 12 października 2016 r.)
godzina 11.30 – 13.15 Aula Wydziału Politologii
„Social or business? Facebook marketing”
Limit 150

Dr Marcin Mizak (Wydział Humanistyczny)
„O naszych codziennych błędach logiczno-językowych – perspektywa semantyczna ” – 15 godz. (1pkt. ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 11 października 2016 r.)
godzina 20.00 – 20.45 Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego
„On our everyday logico-linguistic errors – a semantic perspective”
Limit 270

Dr Michał Nowakowski (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Społeczeństwo terapeutyczne: kto i dlaczego wpędza nas w obsesję na punkcie zdrowia?” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„Therapeutic society: who and why makes us obsessed with health?”
Limit 186

Dr hab. Lidia Pokrzycka (Wydział Politologii)
„Media systems in the Nordic countries” – 30 godz. (2 pkt. ECTS)
każdy wtorek (począwszy od 11 października 2016 r.)
godzina 15.00 – 16.30 – Sala nr 07 Wydziału Politologii
- wykład w języku angielskim
Limit 40

Dr Paweł Sadowski (Wydział Prawa i Administracji)
„Obywatelstwo europejskie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 3 października 2016 r.)
godzina 17.30 – 19.00 – Aula Wydziału Prawa i Administracji
„European citizenship”
Limit 250

Dr Małgorzata Stępnik (Wydział Artystyczny)
„Buntownicy, trickerzy i mistyfikatorzy w sztuce współczesnej” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 3 października 2016 r.)
godzina 17.00 – 18.30 Sala nr 103 Instytutu Sztuk Pięknych Al. Kraśnicka 2b
„Rebels, trickers and deceivers of contemporary art”
Limit 90

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)
„Przedsiębiorczość dla poczatkujących” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
każda środa (począwszy od 5 października 2016 r.)
godzina 18.30 – 20.00 – Aula II Wydziału Ekonomicznego
„Entrepreneurship for beginners”
Limit 231

Dr Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii)
„Survival – sztuka przetrwania w mieście, terenie i nie tylko” – 30 godzin (2 pkt. ECTS)
każdy poniedziałek (począwszy od 3 października 2016 r.)
godzina 18.30 – 20.00 – Aula Wydziału Politologii
“Survival – the art of survival in the city, in the wild and more”
Limit 150

Dr hab. Andrzej Kapusta (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Antropologia doświadczenia z perspektywy zdrowia i choroby psychicznej” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
wtorek 29 listopada 2016 r. godzina 10.00 – 18.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
środa 30 listopada 2016 r. godzina 9.30 – 16.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
„The Anthropology of experience from the perspective of health and mental illness”
Limit 70
Warunkiem zaliczenia Wykładu ogólnouniwersyteckiego (2016/17) „Antropologia doświadczenia z perspektywy zdrowia i choroby psychicznej" jest:
•uczestnictwo w wykładach i panelach Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego w dniach 29 i 30 listopada 2016 (listy obecności),
•udział w co najmniej jednym warsztacie oferowanym w ramach Seminarium (zapisy internetowe, lista obecności),
•przygotowanie krótkiej pracy pisemnej związanej z wydarzeniem.

Dodatkowo, dla ambitnych studentów:
•zaangażowanie w aktywność społeczną zaproponowaną przez organizatorów wydarzenia,
•uczestnictwo w działaniach Przyjaznego Uniwersytetu (udział w PsychoKinie, współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych, współpraca z Urzędem Miasta itp.),
Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: przyjazny.uniwersytet@tlen.pl
Więcej informacji o Seminarium:
WWW: http://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet,8041.htm
WWW: http://filozofiaipsychiat.wix.com/iiiosfp
Facebook:
https://www.facebook.com/PrzyjaznyUniwersytet
https://www.facebook.com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne/ https://www.facebook.com/SekcjaPraktykiFilozoficznej

STUDIA NIESTACJONARNE

Dr Andrzej Dumała (Wydział Politologii)
„Czy UE jest w kryzysie? Rzecz o stanie obecnym i przyszłości integracji europejskiej” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
WYKŁAD ZAMKNIĘTY Z POWODU ZBYT MAŁEJ LICZBY SŁUCHACZY

sobota 15 października 2016 r. godzina 15.00 – 17.35 Sala nr 07 Wydziału Politologii
sobota 29 października 2016 r. godzina 15.00 – 17.35 Sala nr 07 Wydziału Politologii
niedziela 6 listopada 2016 r. godzina 15.00 – 17.35 Sala nr 07 Wydziału Politologii
sobota 26 listopada 2016 r. godzina 15.00 – 17.35 Sala nr 07 Wydziału Politologii
sobota 10 grudnia 2016 r. godzina 15.00 – 17.35 Sala nr 07 Wydziału Politologii
„Is The UE is in crisis? The current state and the future of the European integration”
Limit 40

Dr Mirosław Łoboda (Wydział Ekonomiczny)
„Branża kosmetyczna w globalnej gospodarce” – 9 godz. (1pkt. ECTS)
Sobota 15 października 2016 r. godzina 10.30 – 13.00 Sala B4 Wydziału Ekonomicznego
Sobota 5 listopada 2016 r. godzina 10.30 – 13.00 Sala B4 Wydziału Ekonomicznego
Sobota 10 grudnia 2016 r. godzina 10.30 – 13.00 Sala B4 Wydziału Ekonomicznego
„The cosmetics industry in global economy”
Limit 83

Prof. dr hab. Ewa Maj (Wydział Politologii)
„Mowa kwiatów: obyczaje, polityka, dyplomacja” – 15 godz. (1pkt. ECTS)
Sobota 8 października 2016 r. godzina 8.30 – 14.15 Sala 110 Wydziału Politologii
Sobota 22 października 2016 r. godzina 8.30 – 15.05 Sala 110 Wydziału Politologii
„The Language of Flowers: Customs, Politics, Diplomacy”
Limit 150

Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii)
„Jak stworzyć idealnego polityka? Współczesny marketing polityczny” – 15 godz. (1 pkt. ECTS)
sobota 5 listopada 2016 r. godz. 8.30 – 15.05 Sala 110 Wydziału Politologii
sobota 19 listopada 2016 r. godz. 8.30 – 14.15 Sala 110 Wydziału Politologii
„How to create a perfect politican? Modern political marketing”
Limit 150

Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)
„Zagadki logiczne - ćwicz umysł i zostań geniuszem” – 18 godzin (2 pkt. ECTS)
Sobota 12 listopada 2016 r. godzina 14.00 – 17.15 Aula I Wydziału Ekonomicznego
Niedziela 13 listopada 2016 r. godzina 14.00 – 17.15 Aula I Wydziału Ekonomicznego
Sobota 26 listopada 2016 r. godzina 8.00 – 9.30 Aula I Wydziału Ekonomicznego
Sobota 21 stycznia 2017 r. godzina 8.00 – 11.15 Aula I Wydziału Ekonomicznego
Niedziela 22 stycznia 2017 r. godzina 8.00 – 11.15 Aula I Wydziału Ekonomicznego
“Logical puzzles - train your brain and become a genius”
Limit 250

 


WSTĘP WOLNY

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.