Akademicka Biblioteka Cyfrowa dla niepełnosprawnych

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych zaprasza studentów z niepełnosprawnością wzroku do korzystania ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) - www.abc.uw.edu.pl - to serwis udostępniający osobom niewidomym materiały dydaktyczne zaadaptowane do ich potrzeb.

Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej stanowią specjalnie zaadaptowane na potrzeby czytelników niewidomych książki, czasopisma i inne materiały dydaktyczne, których treść - dzięki procesowi adaptacji - staje się w pełni czytelna dla tej grupy użytkowników.

Książki adaptowane na wszystkich współpracujących uczelniach będą trafiać do wspólnej bazy danych, a każdy student, którego niepełnosprawność uzasadnia korzystanie z tej formy wsparcia, będzie otrzymywał prawo przeglądania i pobierania książek z całego księgozbioru tworzonego przez wszystkie uczelnie partnerskie.

Obecnie współpracują z nami:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biblioteka tak jak inne serwisy tego typu pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie zgromadzonych zbiorów. Czytelnik ma do dyspozycji wyszukiwanie proste i złożone, a katalog może być przeszukiwany według kryteriów: "autor", "tytuł" i "hasła przedmiotowe". Przeglądanie można realizować według tytułów i autorów. Prosty i czytelny interfejs umożliwia sprawne poruszanie się po systemie osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dodatkowo osoby słabowidzące mają do wyboru kilka schematów graficznych, co pozwala im dostosować wygląd serwisu do posiadanych przez nich wad wzroku.

W kwestii zarejestrowania się w serwisie prosimy o osobisty kontakt z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Osoba do kontaktu: Maciej Fidor
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17/9
tel. (0-81) 537-58-90

    Aktualności

    Autor
    Katarzyna Skalska
    Data dodania
    21 kwietnia 2015