ABSOLUTORIA 2017: spotkanie dla Starostów i Samorządów Wydziałowych

Fundacja Absolwentów UMCS serdecznie zaprasza starostów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I-ego i II-ego stopnia oraz jednolite magisterskie) oraz przedstawicieli Samorządów Wydziałowych na spotkanie dotyczące organizacji uroczystego zakończenia studiów pod nazwą „Absolutoria 2017”.

Udział w spotkaniu weźmie Pani Prorektor ds. Studenckich, prof. Urszula Bobryk, która objęła patronat nad uroczystościami absolutoryjnymi UMCS.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 lutego 2017 r. o godzinie 14.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin).

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów na stronie www.faumcs.pl.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    24 lutego 2017