1st Erasmus Education Week na WPiP

Władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS informują, że w dniach 20-24 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki przy ulicy Narutowicza 12 odbędzie się 1st Erasmus Education Week. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem JM Rektora UMCS Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

W programie przewidziane są prezentacje uniwersytetów partnerskich, wykłady, warsztaty i spotkania z udziałem gości zagranicznych z Hiszpanii, Słowacji, Irlandii, Węgier i Włoch oraz pracowników UMCS. Odbędzie się także spotkanie dla studentów Wydziału z pracownikami Biura Programu Erasmus oraz koordynatorami programu na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Szczegółowy program 1st Erasmus Education Week znajduje się w załączniku, a także pod adresem http://pip.umcs.pl oraz na stronie wydziałowej na Facebooku.


Zapraszamy do uczestnictwa!

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2017