Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2022/2023 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSwebZeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym od 1 listopada 2022 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2022/2023 do 31 października 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.