Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2020/2021 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSwebZeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym do 31 października 2020 r.

Harmonogram wnioskowania obowiązujący od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.