Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2023/2024 trwa od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. i obejmuje:

1. Semestr zimowy od 1 października 2023 r. do 18 lutego 2024 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2023 r.;
 2. wakacje zimowe – od 22 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.;
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 4 lutego 2024 r.;
 4. zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 5 do 18 lutego 2024 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 19 do 25 lutego 2024 r.

3. Semestr letni od 26 lutego do 14 lipca 2024 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
 2. wakacje wiosenne – od 28 marca do 3 kwietnia 2024r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 4 kwietnia do 23 czerwca 2024 r.
 4. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 24 czerwca do 14 lipca 2024 r. (w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy – tzw. pierwsze podejście)

4. Wakacje letnie – od 17 lipca do 30 września 2024 r. W tym okresie mogą być
realizowane praktyki studenckie wynikające z programu studiów.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

 1. 29 lutego 2024 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
 2. 24 września 2024 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5:

 • 1 października 2023 r.
 • 2 października 2023 r. – Immatrykulacja dla studentów I roku
 • 31 października 2023 r.
 • 1-2 listopada 2023 r.
 • 11 listopada 2023 r.
 • 22-31 grudnia 2023 r.
 • 1 -7 stycznia 2024 r.
 • 28 -31 marzec 2024 r.
 • 1-3 kwietnia 2024 r.
 • 1 -5 maja 2024 r.
 • 19 maja 2024 r.
 • 30 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r. – dla studentów studiów stacjonarnych

2 października 2023 r. (poniedziałek) – przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

23 października 2023 r. (poniedziałek) – przeznaczony jest na inaugurację roku akademickiego. Studenci i nauczyciele akademiccy w nim uczestniczący mają usprawiedliwioną nieobecność w odbywających się w tym dniu zajęciach dydaktycznych, pozostali realizują zajęcia zgodnie z założonym harmonogramem.

29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów I roku studiów, którzy w dniu 2 października 2023 r. uczestniczyli w immatrykulacji.

29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w soboty, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

31 maja 2024 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizuję zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego w niedzielę, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych zajęć dydaktycznych.

17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

18 czerwca 2024 r. (wtorek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

Okres od 25 do 30 września 2024 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.


PISMO OKÓLNE Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024


Rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje:

1. Semestr zimowy od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 3 października do 22 grudnia 2022 r.;
2) wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.;
3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 5 lutego 2023 r.;
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 6 do 19 lutego 2023 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 20 do 26 lutego 2023 r.

3. Semestr letni od 27 lutego do 16 lipca 2023 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 27 lutego do 4 kwietnia 2023 r.
2) wakacje wiosenne – od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 12 kwietnia do 25 czerwca 2023 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 26 czerwca do 16 lipca 2023 r.

4. Wakacje letnie – od 17 lipca do 30 września 2023 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

1) 28 lutego 2023 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
2) 24 września 2023 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem
miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2022 r. – Immatrykulacja dla studentów I roku
 • 22 października 2022 r.
 • 23 października 2022 r. – Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
 • 31 października 2022 r.
 • 1-2 listopada 2022 r.
 • 11 listopada 2022 r.
 • 23 grudnia 2022 r. - 6 stycznia 2023 r.
 • 5-11 kwietnia 2023 r.
 • 1-3 maja 2023r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 8-9 czerwca 2023 r.

PISMO OKÓLNE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023