Projekt "Uniwersytet Przyjazny"

28.04.2015

Wykłady odbywające się w ramach projektu "Uniwersytet Przyjazny" prowadzonego przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Wydział Filozofii i Socjologii. Wykłady maja na celu podnoszenie świadomości społeczności akademickiej w obszarze zaburzeń psychicznych.