ZSN Alter Idem na konferencji NIK

28 listopada 2017 r., na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli, studenci Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem UMCS, w składzie: Katarzyna Filipowska, Urszula Szarek, Marta Kwarciana, Łukasz Piwowarski, oraz pracownicy UMCS, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów mgr Alicja Borzęcka-Szajner i Koordynator Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Katarzyna Skalska, reprezentowali naszą uczelnię podczas panelu „Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”.

ZSN Alter Idem zostało zaproszone do udziału w seminarium jako jedyna organizacja reprezentująca studentów z niepełnosprawnością z całej Polski. Podczas panelu uczestnicy przedstawili, jak wygląda wsparcie studentów z niepełnosprawnością w naszej uczelni. Panel został zorganizowany przed planowanymi kontrolami Najwyższej Izby Kontroli uczelni w całej Polsce, a nasze opinie zostaną wykorzystane podczas kontroli oraz przy opracowywaniu informacji o jej wynikach.

Źródło: Katarzyna Filipowska, Przewodnicząca ZSN Alter Idem UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    1 grudnia 2017