Zmiana terminu wykładu ogólnouniwersyteckiego

Dr hab. Agata Skała odwołuje wykład ogólnouniwersytecki „Wielkie afekty w wielkiej literaturze” w dniu 17 października 2017 r. Wykład odbędzie się 24 października o godz. 18:45-19:30 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS (łącznie z wykładem odbywającym się w tym dniu według harmonogramu w godz. 18:00-18:45).

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2017