Zmiana terminu wyborów do RWSS Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

W związku z problemami technicznymi głosowanie dotyczące wyborów do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa ogłoszone w Zarządzeniu nr 3/2022 Przewodniczącej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UMCS zostaje przesunięte z dnia 28 na 29 listopada. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem platformy USOS w godzinach 00:00 - 23:59.

    Aktualności

    Autor
    Natasza Łapińska
    Data dodania
    28 listopada 2022