Zmiana terminu wnioskowania o stypendium dla doktorantów

Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów UMCS informuje, że 16.10.2017 r. podjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowy termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.

Wnioski na rok akademicki 2017/2018 o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów mogą być składane przez uczestników studiów doktoranckich do Wydziałowych Komisji Stypendialnych Doktorantów w terminie do 31.10.2017 r.

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    17 października 2017