Zmiana miejsca wykładu ogólnouniwersyteckiego

Zmiana miejsca wykładu ogólnouniwersyteckiego pt. „Świat arabski – kultura, filozofia, nauka” prowadzonego przez dr. Tomasza Stefaniuka.

Począwszy od 6 marca 2014 r. wykład będzie odbywał się w każdy czwartek o godz. 18.30 w Auli „A” Wydziału Chemii (Duża Chemia).

    Aktualności