Zarządzenie dot. organizacji wyborów uzupełniających do RWSS

W związku z zarządzeniem Nr 2/2021 Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów na podstawie §111 ust. 1 oraz §117 ust. 1 i 3 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku zarządza się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów kadencji 2021-2023.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku.

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    27 października 2021