Zapisy na warsztaty coachingowe - spotkanie drugie

Zapraszamy studentów i doktorantów na drugie z cyklu warsztaty coachingowe „Stres - ja, ses-ja”.

Czym są warsztaty coachingowe?

Na warsztatach będziesz mógł wejrzeć w głąb siebie i sprawdzić, co tak naprawdę Cię stresuje i dlaczego. Poznasz metody szybkiego uczenia się i mnemotechniki.

Program warsztatów:

Ma na celu poradzenie sobie ze stresem i wyzwaniami z nim związanymi.

 • zrozumieć stres;
 • kiedy jest przydatny, a kiedy szkodliwy;
 • nauka sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • zapoznanie się z technikami radzenia sobie ze stresem;
 • poznanie technik łatwiejszego uczenia się - mnemotechniki;
 • jak poczucie pewności siebie wpływa na poziom stresu;
 • ćwiczenie odwagi i uważności.

Każde zajęcia połączą materiał teoretyczny z praktycznym (+ zadania domowe).

Czas trwania jednego spotkania: 3 godziny

Liczba uczestników: do 10 osób

Do kogo są skierowane warsztaty?

Studenci i doktoranci UMCS

Od kiedy i gdzie zaczynamy?

Spotkanie odbędzie się  14 marca 2019 r., w godz. 16:00-19:00.
Dom Studencki "Babilon", ul. Radziszewskiego 17/116, 20-036 Lublin, sala 116 piętro I.

Prowadzący:

Maria Kochaniec - pedagog, trener, coach

Zapisy na warsztaty na podstawie formularza zgłoszeniowego: Zapisy>>

Organizatorzy:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studenta "Babilon"
ul. Radziszewskiego 17/9, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90

„Stres- ja, Ses- ja" - zapisy na warsztaty coachingowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji warsztatów coachingowych, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach coachingowych. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

 • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach coachingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach coachingowych.
 • w celu organizacji warsztatów coachingowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
 • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w warsztatach coachingowych. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w warsztatach coachingowych dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w warsztatach coachingowych. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji warsztatów coachingowych. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w warsztatach coachingowych, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

  Aktualności

  Data dodania
  12 marca 2019