Zapisy na szkolenia: Microsoft Excel oraz Microsoft 365

Uwaga! Zapisy przedłużone do 14 maja


Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (definicja osoby z niepełnosprawnością).

Szkolenie: Aplikacja Microsoft 365

Miejsce szkolenia: przestrzeń wirtualna

Prowadzący: mgr Jakub Żebrowski - Centrum Kształcenia Proeuropejskiego

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych
Maksymalna liczba osób: 15

Zgłoszenia przez: formularz zgłoszeniowy

Terminy szkolenia*

L.p.

Data szkolenia

Godzina szkolenia

Liczba godzin szkolenia

1.

16.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

2.

23.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

3.

30.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

4.

13.06.2021

9:00-14:00

6 godzin

5.

20.06.2021

9:00-14:00

6 godzin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów szkolenia. W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie.

Program szkolenia

Temat

Treści zawarte w temacie

Office 365 - wprowadzenie

Omówienie pulpitu Office 365

Rejestracja konta testowego w portalu Office 365

Wstępna konfiguracja

Pomoc Techniczna

Dane w chmurze oraz poczta elektroniczna

Wprowadzenie do poczty Outlook

Wysyłanie i odbieranie poczty

Lista konwersacji

Otwieranie załączników

Wprowadzenie do OneDrive

Przechowywanie plików w chmurze

Udostępnianie plików

Kalendarz. kontakty i lista zadań

Wprowadzenie do kalendarza

Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

Importowanie kalendarza zewnętrznego

Pozostałe działania z wykorzystaniem kalendarza

Tworzenie pojedynczych kontaktów oraz grup

Tworzenie listy kontaktów, importowanie kontaktów

Przesyłanie wizytówek

Wprowadzenie do ToDo

Tworzenie planu dnia oraz list zadań

Office Online

Wprowadzenie do Office Online:

Word - omówienie

Excel - omówienie

PowerPoint - omówienie

Ankieta programu Excel

Tworzenie linków do zewnętrznych plików

Dodatkowe narzędzia Office 365

Wprowadzenie do OneNote

Tworzenie, zarządzanie i udostępnianie notatek

Wprowadzenie do Skype

Instalacja komunikatora i działanie w chmurze

Wprowadzenie do Forms

Tworzenie ankiet, testów i sondaży

Wprowadzenie do Sway

Tworzenie i udostępnianie prezentacji

Szkolenie: Microsoft Excel od podstaw

Miejsce szkolenia: przestrzeń wirtualna

Prowadzący: mgr Jakub Żebrowski - Centrum Kształcenia Proeuropejskiego

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych
Maksymalna liczba osób: 15

Zgłoszenia przez: formularz zgłoszeniowy

Terminy szkolenia*

L.p.

Data szkolenia

Godzina szkolenia

Liczba godzin szkolenia

1.

15.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

2.

22.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

3.

29.05.2021

9:00-14:00

6 godzin

4.

12.06.2021

9:00-14:00

6 godzin

5.

19.06.2021

9:00-14:00

6 godzin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów szkolenia. W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie.

Program szkolenia

Temat

Treści zawarte w temacie

Przygotowanie środowiska pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Opis menu górnego arkusza. Praca z arkuszami w zeszycie.

Zasady poruszania się po arkuszu i zeszycie.

Budowa arkusza, wprowadzanie danych do komórek, dodawanie i usuwani kolumn i wierszy. Ustalanie wysokości szerokości. Zaznaczanie komórek. Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.

Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Formatowanie komórek przy użyciu menu górnego i podręcznego. Autowypełniania arkusza liczbami, przenoszenia danych. Edycja i sortowanie danych. Wstawianie nagłówka i stopki do arkusza.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prostych obliczeń.

Reguły arytmetyczne. Przykład wykorzystania formuł w arkuszu kalkulacyjnym.

Rodzaje adresowanych komórek.

Użycie adresowania: względnego, bezwzględnego i mieszanego w zadaniach z liczbami.

Zastosowanie adresowania komórek w zadaniach.

Przykładowe zadania wykorzystujące poznane zasady adresowania komórek i wykorzystywania prostych formuł.

Zastosowanie prostych funkcji standardowych.

Zastosowania funkcji: sumowania, średniej, max, min w zadaniach.

Rodzaje wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Kreator wykresów. Tworzenie wykresu na podstawie wprowadzonych danych.

Graficzna ilustracja danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Wykorzystanie kreatora wykresów przy reprezentowaniu danych. Rodzaje wykresów, zmiana typu wykresu, edycja własności wykresu.

Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

Przykład dodawania i formatowania wykresów. Formatowania: legendy, obszaru wykresu. Formatowanie pojedynczych danych w wykresie.

Operacje obliczeniowe na funkcjach daty i czasu.

Formatowania komórek zawierających daty. Proste operacje wyliczające dane na podstawie daty lub czasu (DZIŚ(), DATA() itp.).

Poznanie i zastosowanie funkcji matematycznych.

Zastosowanie poznanych funkcji matematycznych w zadaniach ćwiczeniowych.

Poznanie i zastosowanie funkcji statystycznych.

Wykorzystanie prostych funkcji statystycznych do sporządzania zestawień.

Poznanie i zastosowanie funkcji logicznych.

Zastosowanie funkcji: Jeżeli do obliczeń w arkuszu.

Poznanie i zastosowanie funkcji finansowych.

Wykorzystanie podstawowych funkcji finansowych do obliczania wydatków.

Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych.

Po szkoleniu otrzymasz certyfikat / zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin zgłoszenia na oba szkolenia upływa 14 maja 2021 r.

Liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenie finansowane z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Osoba do kontaktu:

Beata Kiczyńska
tel. (81) 537 58 90
e-mail: beata.kiczynska@mail.umcs.pl

Zespół ds. Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnościami
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2021