Zapisy na Absolutoria 2019 (do 10 maja)

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w czerwcu 2019 roku.

Wzorem lat ubiegłych zapisy na uroczystości absolutoryjne odbywają się:

 • u Starostów poszczególnych lat i kierunków studiów;
 • w trakcie dyżurów Koordynatora Absolutoriów na poszczególnych Wydziałach;
 • w pubie Rock Bar (ul. I. Radziszewskiego 17).

Zapisy trwają do 10 maja.

Publikujemy harmonogram dyżurów na poszczególnych Wydziałach. Koordynatora będzie można spotkać w holu przy głównym wejściu do każdego z Wydziałów:

 • 10.04.2019, godz. 08:30-09:30 | Wydział Politologii
 • 10.04.2019, godz. 09:30-10:30 | Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • 10.04.2019, godz. 11:00-12:00 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • 10.04.2019, godz. 12:00-13:00 | Wydział Biologii i Biotechnologii
 • 10.04.2019, godz. 13:30-14:30 | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • 10.04.2019, godz. 14:30-15:30 | Wydział Artystyczny
 • 15.04.2019, godz. 12:00-13:00 | Wydział Humanistyczny
 • 15.04.2019, godz. 13:00-14:00 | Wydział Filozofii i Socjologii
 • 15.04.2019, godz. 14:00-15:00 | Wydział Prawa i Administracji
 • 15.04.2019, godz. 15:00-16:00 | Wydział Chemii

Udostępniamy również terminarz dyżurów w pubie studenckim Rock Bar (ul. I. Radziszewskiego 17):

 • 24.04.2019. godz. 14.00-16.00
 • 25.04.2019, godz. 14.00-16.00
 • 26.04.2019, godz. 13.00-16.00
 • 29.04.2019, godz. 13.00-16.00
 • 30.04.2019, godz. 13.00-16:00
 • 06.05.2019, godz. 13.00-16:00
 • 08.05.2019, godz. 12.00-16:00
 • 09.05.2019, godz. 12.00-16:00
 • 10.05.2019, godz. 12.00-16:00

Masz pytania dotyczące Absolutoriów? Napisz do nas: absolutoria2019@faumcs.pl

Absolutoria dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki w UMCS. Uroczystości odbywają się w aulach uniwersyteckich, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów. Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście, rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej, czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych w UMCS – zarówno osoby, które już ukończyły studia, jak i studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Zapisy na tegoroczne uroczystości rozpoczną się 1 kwietnia i potrwają do 10 maja 2019 r. Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Miejsce i terminy uroczystości (terminy zostały  uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni):

Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego 

 • 15.06.2019, godz. 11:00 | Wydział Humanistyczny

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji

 • 21.06.2019, godz. 12:00 | Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • 21.06.2019, godz. 12:00 | Wydział Biologii i Biotechnologii
 • 21.06.2019, godz. 16:00 | Wydział Chemii
 • 21.06.2019, godz. 16:00 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • 21.06.2019, godz. 16:00 | Wydział Filozofii i Socjologii
 • 22.06.2019, godz. 11:00 | Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • 22.06.2019, godz. 11:00 | Wydział Artystyczny
 • 28.06.2019, godz. 11:00 | Wydział Prawa i Administracji
 • 29.06.2019, godz. 11:00 | Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki w późniejszym terminie)
 • 05.07.2019, godz. 11:00 | Wydział Politologii

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: absolutoria2019@faumcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 535-836-441.

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (e-mail: absolutoria2019@faumcs.pl, tel.: 535-836-441).

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2019 znajdują się również na stronie Fundacji Absolwentów UMCS.

Zachęcamy do obejrzenia spotu promującego Absolutoria 2019!

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  6 maja 2019