Zakup biletów lotniczych

Komunikat w sprawie dokonywania zakupów biletów lotniczych przez pracowników, doktorantów i studentów UMCS na wyjazdy służbowe.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę biletów lotniczych na zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów UMCS, w wyniku którego podpisano umowę z firmą:

Furnel Travel International sp. z o.o.
Ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa
Osoba odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Wykonawcy jest:
Ewa Struś, Tel. 22 244-99-42 (fax 22 826-69-77, e-mil: estrus@furnel.pl; bilety@furnel.pl

Umowa obowiązuje od dnia 21.04.2014 przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z podpisaną umową pracownicy, doktoranci oraz studenci UMCS muszą dokonywać rezerwacji i realizować zakup biletów lotniczych na zagraniczne wyjazdy służbowe jedynie w firmie Furnel Travel International sp. z o.o.

Bilety zakupione u innych agentów nie będą akceptowane do rozliczenia w ramach wyjazdu służbowego pracownika.

Bilety dostarczane będą bezpośrednio na skrzynkę e-mail osób zamawiających. Informacje dotyczące procedur obowiązujących przy służbowych wyjazdach zagranicznych pracowników UMCS są dostępne na stronach Biura ds. Współpracy Międzynarodowej http://www.umcs.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa,262.htm.

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2015