XLII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - relacja

4 marca 2014 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji odbył się XLII Środowiskowy Konkurs Krasomówczy organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Uczestnicy Konkursu byli oceniani przez Jury składające się z kadry naukowej WPiA UMCS oraz przedstawicieli lubelskiej praktyki prawniczej na czele z przewodniczącym, a tym samym Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS – dr. hab. Ireneuszem Nowikowskim, prof. nadzw. UMCS. Sekretarzem Jury był Łukasz Bolesta - Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS.

Nagrodę główną, sponsorowaną przez Dziekan WPiA UMCS prof. dr hab. Annę Przyborowską-Klimczak, i I miejsce zajęła Karolina Świątek. II miejsce zostało przyznane Maciejowi Zabawie, natomiast III miejsce zajął Łukasz Dzida.

Nagroda publiczności, sponsorowana przez Księgarnię Naukowa.pl, otrzymał Łukasz Dzida. Przedstawiciele lubelskiej praktyki prawniczej przyznali również nagrody indywidualne.


    Aktualności

    Data dodania
    12 marca 2014