X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” (zaproszenie)

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą, do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”.

Pięciu laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 25-29 marca 2020 r. Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać do 25 stycznia 2020 r.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora:
https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 listopada 2019