Wyniki wyborów do RWSS

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów wydziałów: Historii i Archeologii, Politolofii i Dziennikarstwa oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

    Aktualności

    Autor
    Natasza Łapińska
    Data dodania
    30 listopada 2022