Wybory uzupełniające do RWSS Wydziału Zamiejscowego w Puławach

W związku z Zarządzeniem nr 2/2022 Przewodniczącej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UMCS z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Zamiejscowego w Puławach na podstawie paragrafu 111 ust. 1 i 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 czerwca 2022 roku zarządza się wybory do wyżej wspomnianej Rady.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku.

 

 

    Aktualności

    Autor
    Natalia Łapińska
    Data dodania
    7 listopada 2022