Wybory do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów UMCS

W związku z Zarządzeniem nr 1/2022 Przewodniczącej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UMCS z dnia października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów UMCS na podstawie paragrafu 111 ust. 1 i 4 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 czerwca 2022 roku zarządza się wybory do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów UMCS.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach.

 

    Aktualności

    Autor
    Nina Samoń
    Data dodania
    13 października 2022