Wybory do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów

W związku z zarządzeniem Nr 1/2021 Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów na podstawie §111 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku zarządza się wybory do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów kadencji 2021-2023. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załącznikach.

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 października 2021