Wybory do organów Samorządu Doktorantów - lista kandydatów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że zgodnie z Kalendarzem czynności wyborczych w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022 r. w dniu 14 marca 2021 r. została opublikowana lista kandydatów zgłoszonych do wyborów przedstawicieli doktorantów do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów oraz Rad Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kadencję 2021/22.

Lista kandydatów znajduje się w repozytorium plików: menu Samorząd -> Uchwały i dokumenty -> Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów bądź bezpośrednio pod adresem: https://sd.umcs.pl/samorzad/uchwaly-dokumenty/download/42-komisja-wyborcza/45-wybory-przedstawicieli-do-organow-samorzadu-doktorantow-lista-kandydatow-na-kadencje-2021-22

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 marca 2021