Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Studentów z niepełnosprawnością informujemy o możliwości skorzystania z następujących form wsparcia:

 1. Transportu specjalistycznego

  Zapewniamy dowóz na zajęcia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.

 2. Pomocy asystenta dydaktycznego

  Asystenci dydaktyczni pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne, a także w sporządzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.

 3. Wypożyczalni sprzętu

  Studenci mogą wypożyczyć na okres jednego semestru dyktafony, powiększalniki, notebook i system FM.

Szczegółowych informacji na temat każdej formy wsparcia udzielają pracownicy Zespołu oraz można je znaleźć w zakładce student/student z niepełnosprawnością/formy wsparcia http://www.umcs.pl/pl/student.htm.

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Dom Studencki „Babilon”
Ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
Tel: 081 537 58 90

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  27 września 2016