World Games ZUSS x UMCS za nami!

Ponad 100 studentów wzięło udział w sportowym wydarzeniu "World Games ZUSS x UMCS", którego głównym organizatorem był Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS. Żacy 28 i 29 maja rywalizowali ze sobą w czterech dyscyplinach sportowych - piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i tenisie ziemnym z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale. Całemu eventowi towarzyszyła muzyka, która zagrzewała uczestników do rywalizacji. Wydarzenie udało się zrealizować Samorządowi Studentów dzięki bardzo dobrej współpracy z Centrum Promocji UMCS, Pełnomocnikiem Rektora ds.Umiędzynarodowienia kształcenia dr Eweliną Panas, Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz Akademickim Związkiem Sportowym UMCS.

fot. Marcin Korulczyk oraz Magdalena Tomkiewicz

Finansowanie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu pt. „Welcome to UMCS - zintegrowany zespół działań i usprawnień instytucjonalnych zorientowanych na efektywność UMCS w zakresie obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy” w ramach programu "Welcome to Poland".

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2021