Wnioskowanie o świadczenia stypendialne dla studentów i doktorantów

Przypominamy o możliwości wnioskowania o świadczenia socjalne dla studentów 
i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga) oraz o stypendium rektora dla studentów i doktorantów. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi harmonogramami wnioskowania!

W roku akademickim 2020/2021 studenci oraz doktoranci składają wnioski o ww. świadczenia drogą elektronicznie za pośrednictwem platformy USOSweb.

Przypominamy, że aby wniosek był uznany za prawidłowo złożony musi najpóźniej ostatniego dnia wnioskowania znajdować się w statusie „złożony”. Podpisania 
i złożenia dokonuje student przy użyciu indywidualnego kodu autoryzacyjnego otrzymanego na adres e-mail wskazany we wniosku. Wnioski pozostawione 
w statusie „wypełniany” nie będą uznane za złożone. Konieczne jest zastosowanie akcji „złóż i podpisz elektronicznie”.

Starając się o stypendium socjalne bądź stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy najpierw złożyć i podpisać oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o stypendium socjalne bądź stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 41/2019 Rektora UMCS.

Kontakt z dziekanatem odbywa się wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2020