Wnioskowanie o stypendium rektora w semestrze letnim

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studenci kierunków:

  • Godpodarka przestrzenna I r. II st. 
  • Geoinformatyka I r. II st.
  • Fizyka Techniczna I r. II st.
  • Inżyniera nowoczesnych materiałów II r. II st.

wnioskują o stypendium Rektora za pośrednictwem platformy USOSweb.

Dokumenty będące potwierdzeniem wymienionych we wniosku osiągnięć przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej jako pliki PDF, JPG lub PNG. Nie będzie przyjmowana dokumentacja w formie papierowej!

Wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 3 marca od godziny 12:00 do 17 marca DO GODZINY 16:00.

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 17 marca po godzinie 16:00 nie będzie możliwe. 

Przed rozpoczęciem generowania wniosku zapoznaj się z:

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2023