Warsztaty "Staże i praca w instytucjach UE - instrukcja obsługi"

Zapraszamy studentów z województwa lubelskiego na bezpłatne warsztaty "Staże i praca w instytucjach UE - instrukcja obsługi", organizowane przez posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Hetmana oraz Europe Direct Lublin.

Warsztaty mają na celu przedstawienie możliwości odbywania staży i aplikowania o pracę w różnych instytucjach Unii Europejskiej. Uczestnikom warsztatów przekazane zostaną praktyczne informacje dot. procedury aplikowania o staż/pracę, jak również zostaną wskazane te umiejętności oraz kompetencje, nad jakimi należy pracować i na co postawić w swojej edukacji, aby zdobyć pracę w instytucjach europejskich.

Spośród uczestników warsztatów wyłoniona zostanie jedna osoba, która będzie miała możliwość odbycia 6-tygodniowego, płatnego stażu w biurze poselskim Krzysztofa Hetmana w Brukseli.

Rejestracja: do 27 kwietnia 2022 r.

Szczegóły na: krzysztofhetman.pl


Program warsztatów

Kiedy: 28 kwietnia 2022 r.
Gdzie: Aula III, I piętro w budynku Rektoratu UMCS, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

10:30-10:45 | Powitanie uczestników przez Krzysztofa Hetmana Posła do Parlamentu Europejskiego i Andrzeja Skórskiego-EUROPE DIRECT Lublin

10:45-11:15 | Staże w instytucjach UE - wybierz najlepszy spośród wielu możliwości

11:15-11:45 | Praca w instytucjach UE - nie taki diabeł straszny

11:45-12:30 | Czas na pytania

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 kwietnia 2022