Warsztaty „Chorwacki na wakacje i nie tylko”

Ruszyły zapisy na warsztaty z praktycznej nauki języka chorwackiego pn. „Chorwacki na wakacje i nie tylko”. Serdecznie zapraszamy!

Opiekun warsztatów:
dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw. UMCS

Cel warsztatów:
Nabycie umiejętności posługiwania się językiem chorwackim w najbardziej typowych codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz nabycie kompetencji społeczno-kulturowych z zakresu realiów chorwackich regionu bałkańskiego.

Uczestnicy:
Osoby z zerową lub elementarną znajomością języka chorwackiego, planujący krótkoterminowy wyjazd do Chorwacji w celach turystycznych lub biznesowych.

Czas trwania:
30 h (15 spotkań x 2 h).

Terminy zajęć:
grudzień 2018 r. – luty 2019 r.

Opis zajęć:
Warsztaty pozwolą szybko, efektywnie i w miłej atmosferze nauczyć się podstaw języka, tak aby komunikować się po chorwacku w obszarach m.in. sfery relacji interpersonalnych, zakwaterowania, czasu wolnego, handlu, wyżywienia, zabytków i zachowań społecznych.

Po ukończeniu warsztatów uczestnik m.in.:

  • potrafi zrozumieć podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące jego osoby i bezpośredniego otoczenia,
  • rozumie, zna i potrafi używać prostych  zdań, nazw i wyrażeń, aby np. opisać miejsce, gdzie mieszka, uzyskać pomoc medyczną, skorzystać z usług banku, sprawdzić pogodę czy kalendarz,
  • potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. na formularzu w hotelu.

Ponadto pozna zachowania codzienne i zwyczaje Chorwatów, a także chorwackie zabytki z listy UNESCO.

Miejsce odbywania warsztatów:
Wydział Humanistyczny UMCS

Cena i opłata:
250,00 zł brutto
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Opłatę za warsztaty należy wpłacać przelewem na rachunek UMCS prowadzony w mBank SA O/Lublin, nr rachunku: 74 1140 1094 0000 2905 1600 1119, z dopiskiem: imię i nazwisko, nazwa warsztatu.

Opłatę za warsztaty należy uiścić najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Termin i warunki rekrutacji:
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście do 30 listopada 2018 r. na adres: kursy.bku@umcs.pl.

Informacji udziela:
Kamila Pękala, Paulina Czyż 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
(Rektorat, X piętro, pok. 1002) 
tel. 81 537 58 45 
kursy.bku@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2018