V Turniej o Puchar Rektora UMCS „Boccia Cup” - zgłoszenia

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS wraz z Centrum Kultury Fizycznej i Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych organizują V Turniej o Puchar Rektora UMCS „Boccia Cup”. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia br. w godz. 9:00-16:00 w salach sportowych Centrum Kultury Fizycznej UMCS (ul. Langiewicza 22, Lublin).

Turniej skierowany jest do studentów oraz pracowników wszystkich lubelskich szkół wyższych. Jego celem jest promocja Bocci jako dyscypliny paraolimpijskiej w środowisku akademickim oraz integracja z osobami z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia br. poprzez e-maila: bocciacup@umcs.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska, status student/pracownik, nazwę reprezentowanej uczelni, stopień niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnością), dane kontaktowe (e-mail).

Turniej będzie prowadzony w parach (dowolna konfiguracja par pod względem sprawności i płci) lub indywidualnie - w zależności od liczby zgłoszonych osób.

Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma także puchar i okolicznościowy dyplom.

Boccia jest dyscypliną paraolimpijską wywodząca się od włoskiej gry w bule. Jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, a także gra integracyjna angażująca zarówno ciało, jak i umysł. Mogą w niej uczestniczyć także osoby pełnosprawne. Boccia - oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, daje także możliwość działania w duchu tolerancji oraz wzajemnego poszanowania.

Komunikaty organizacyjne na temat turnieju dostępne są w załącznikach.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 kwietnia 2019