Uwaga! Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym

W związku z objęciem Miasta Lublin czerwona strefą zagrożenia epidemiologicznego, zajęcia dydaktycznych na Uniwersytecie należy prowadzić w trybie zdalnym, z wyjątkiem niezbędnych zajęć praktycznych, które mogą być prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Nowe zasady realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 określa zarządzenie nr 104/2020 Rektora UMCS. W czasie obowiązywania strefy czerwonej w mocy pozostają również niektóre postanowienia zarządzenia nr 73/2020.

    Aktualności

    Data dodania
    17 października 2020