Ubezpieczenie NNW dla studentów

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

 • Okres ubezpieczenia: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

 • Składka na ubezpieczenie: 45 zł

 • Suma ubezpieczenia: 47 000 zł

Szczegółowe informacje, instrukcje i dokumenty znajdują się tutaj: https://www.umcs.pl/pl/nnw.htm 

  Aktualności

  Autor
  Wiktor Rysak
  Data dodania
  1 października 2021