Trwa Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia

1 grudnia br. rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia, będącego cyklicznym badaniem opinii na temat warunków studiowania oraz rozwiązań wpływających na proces kształcenia. Celem prowadzonego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej procesu jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

W tym roku zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu studentki/studentów, doktorantki/doktorantów oraz słuchaczki/słuchaczy studiów podyplomowych.

Wszystkie Państwa opinie są bardzo cenne zarówno dla Władz Uniwersytetu, jak i poszczególnych Wydziałów. W związku z tym bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w sposób rzetelny i przemyślany. Wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Tegoroczny kwestionariusz Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia składa się z trzech części:

 • I moduł – pytania wspólne dla wszystkich grup respondentów dotyczące ogólnego zadowolenia ze studiów oraz organizacji procesu kształcenia;
 • II moduł – pytania tematyczne dotyczące opiekuna roku, mobilności oraz przepływu informacji; wspólne dla części grup respondentów;
 • III moduł – pytania dedykowane dla każdej z grup respondentów.

Celem dokonania oceny jakości kształcenia wystarczy skorzystać z linka przesłanego do każdego z Państwa na adres e-mail (wiadomość została przekazana na skrzynki mailowe studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15-20 min.

Serdecznie zachęcamy do wyrażenia swojej opinii!

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Mielnik
  Data dodania
  2 grudnia 2016